Oldal kiválasztása

e-

aranykalászos gazda

A képzés célja

A program célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a munkaerő-piaci versenyképesség tekintetében döntő jelentőségű élethosszig tartó tanulás, a felnőttképzés fontosságát, fejlesszék egyéni és társas kompetenciáikat, képesek legyenek megtalálni a számukra megfelelő állást és azt megpályázni a megfelelő önéletrajzzal és a kiírástól függően motivációs levéllel.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni az élethosszig tartó tanulás szerepét és jelentőségét a munkahely megtartása és az új munkahelyen való elhelyezkedés szempontjából.
 • A képzésben résztvevő képes felmérni és megismerni a felnőttképzési formákat, különös tekintettel a munkaerő-piaci felkészülésre.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző tanulási technikákat és stratégiákat.
 • A képzésben résztvevő képes kiválasztani a saját igényének, képességeinek és a megtanulandó témakörnek megfelelő tanulási technikákat és stratégiákat.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző kommunikációs szinteket és módokat az állásinterjún és a munkahelyen.
 • A képzésben résztvevő képes megkülönböztetni a kommunikációs helyzetekben való viselkedések jellemzőit, a viselkedésjegyek megjelenési formáit.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni saját és mások érzelmeit a mindennapi munkaerőpiaci szituációkban. A képzésben résztvevő képes felismerni az önismeret és a motiváció szerepét a munkakeresés során.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni az álláshirdetések típusait, az előképzettségének, gyakorlati tapasztalatának megfelelő hirdetést ki tudja választani.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző önéletrajz típusok alapszabályait és képes a saját önéletrajzának összeállítására.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző motivációs levél típusok alapszabályait és képes a saját motivációs levelének összeállítására.

További ismeretek:

 • Munkaszerződések fajtái,
 • Jogi alapismeretek
 • Munkajogi alapfogalmak:
  • munkaviszony létesítése, mire figyeljen a munkavállaló a munkaszerződés megkötésénél
  • a munkaviszony fennállása alatti hasznos tudnivalók
  • munkaviszony megszűnése és megszüntetése (részletesebben kitérve a felmondás és az azonnali hatályú felmondás szabályaira)
  • üzemi tanács szerepe, megválasztása, hatásköre, feladatai,
  • szakszervezetekkel kapcsolatos ismeretek

Vizsga részei

 • Gyakorlati vizsga

Jelentkezz most!

11 + 2 =

képzés időtartama

35 tanóra

 50% elmélet
50% gyakorlat

Induló képzések

Budapest - 2020.07.17.