Oldal kiválasztása

Nyilvántartásba vételi szám: E- 

aranykalászos gazda

A képzés célja:

A résztvevő megismeri a hidraulika alapjait, az eszközök jelölését, működési elveit. A résztvevő betekintést nyer a hidraulika elemek üzembe helyezésüknek, üzemeltetésüknek, karbantartásuknak, javításuknak és tervezésüknek módszereibe. A szakmai továbbképzésen megszerzett elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok által képessé válik az ilyen berendezések biztonságos üzemeltetésére, szakszerű javítására és tervezésére.

Részvétel feltétele

 • Alapfokú műszaki végzettség,
 • Betöltött 18. életév,
 • Egy év szerelői gyakorlat,
 • Az 4. modulhoz felsőfokú végzettség

Modulok

1. Hidraulika alapismeretek:

célja, hogy a résztvevők ismerjék meg:

 • a hidraulikus alapfogalmakat és összefüggéseket
 • az energia-átalakítók és irányítóelemek feladatát, legfontosabb szerkezeti és üzemviteli jellemzőit
 • a körfolyamrendszerek kiegészítő elemeit és ellenőrző eszközeit
 • a rendszertechnikai alapkapcsolásokat
 • a munkafolyadékok kezelését, szűrési technikáit
 • az üzemeltetés szabályait

2. Hidraulikus szivattyúk és motorok ismerete:

célja, hogy a résztvevők ismerjék meg:

 • a hidraulikus szivattyúk szerkezeti kialakításait, üzemviteli jellemzőit
 • a forgó, lengő és lineáris hidromotorok felépítését, kiválasztásuk szempontjait
 • az üzemeltetési és karbantartási előírásokat
 • az energia-átalakítók szabályozási és állítási lehetőségeit
 • a leggyakoribb hibák azonosításának módjait

3. Hidraulikus rendszerek karbantartása, javítása:

célja, hogy a résztvevők képesek legyenek:

 • hidraulikus berendezéseket üzembe helyezni, üzemeltetni és karbantartani
 • hidraulikus elemek és berendezések meghibásodása esetén a meghibásodás okainak feltárására
 • hidraulikus elemek és berendezések szakszerű javítására

4. Hidraulikus rendszerek tervezésének ismeretei:

célja, hogy a résztvevők ismerjék meg:

 • a hidraulikus energiaátvitel alapelveit (rendszerező ismétlés), egyenleteit
 • a nyitott és zárt körfolyamok felépítését
 • hidraulikus elemek, munkafolyadékok kiválasztásának szempontjait
 • a szűrő használatának és kiválasztásának szempontjait, a hőháztartás meghatározását
 • az üzembe helyezés, üzemeltetés, hidraulika szerviz és karbantartás előírásait
 • a gyakorlati tapasztalatok alapján kialakult rendszertechnikai megoldásokat, azok alkalmazási lehetőségeit

Vizsgára bocsátás feltétele

 • A megengedettnél (10%) kevesebb hiányzás
 • A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése

   Jelentkezz most!

   2 + 14 =

   Induló képzések

   Budapest - igény esetén